Coveredածկված մանվածքով մեքենան կարող է արտադրել և՛ մեկ ծածկույթ, և՛ կրկնակի ծածկույթ, որոնք ունեն չափազանց բարձր կատարողականություն և աշխատում են ունենալ տարբեր բնույթի մանվածքներ, քանի որ միջանցքային լարերն են ՝ սպանդեքս, ցածր ձգվող մանվածք, առաձգական ժապավեն, թելիկ, մետաղական մանվածքներ և LVREX բարձր ձգվող մանվածք; և որպես ծածկող մանվածք ունենալ բամբակյա մանվածք, սինթետիկ մանրաթել, պոլիամիդ, պոլիեսթեր, իսկական մետաքս և մետաղական մանվածքներ: